• Homepage
  • >
  • 3
  • >
  • 3rd bass – portrait of the artist as a hood

Artist 3rd bass - Låttitel portrait of the artist as a hood

Text och översättning: 3rd bass - portrait of the artist as a hood. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 3rd bass! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 3 i 3rd bass och se vilka fler låtar vi har av 3rd bass i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Today I'm prepared to bring specific charges
Against certain members working in an industry
That reaches into every household in the country
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
Hoods is up so skills is up
It's a stick-up, so why'd you interrupt?
So such bust material cerebral
I'm eatin' cereal with spoons sippin' cepacol
Daddy-O slipped me some 'cause my breath stank
White gold, but no accounts in Swiss Banks
Think tanks once rolled on the city streets
I used to meet your moms between the sheets
Universe is versus hoods prospectus
True flam, flammin' words on wax discus
So they dismiss this as vulgarity
And once laughed and pointed at the university
Some perk without skills and push a pen
I send surreal scenes where you never been
Looked out, gave you three strikes, you struck out
Pop shit with the 3rd, knock your fronts out
Blew your blunts out you wings stuck up your ass
Gassed you up then slap you with my staff
I seen your skins like to go to the motels
But your ass won't know to the hotels
'Cause a lip is zipped, I paint pictures
A portrait, a self far from [Incomprehensible]
My discussion of impression ain't ignorance
So don't label the hoods on appearances
You never thought that a gangsta could talk sense
But this artifice flipped, your beans is spent
Took your papes out your pocket and just stood out
The focus, the portrait of the artist as a hoods-up
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
Portrait planned it back in the days
Young strays, posted at the L.Q. on Friday's
Waitin' for dice to give the go ahead
Hawkin' 50 Cent, puttin' heads to bed
For a herringbone hear the tune of the audio two
Milk was chillin' as I chilled in the back room
Listen to snaps, cuts by scoob and scrap
Union square, to tear up the KRS tracks
Torn up by the Kent, the Clark dark
As the brothers try to spark
We knocked boots and the boots got knocked
Three a.m. and it was off to the rooftop
Hip-Hop star ski, the masters of ceremony
Ka-ka-cracked out, was hookin' property
Five a.m. it was the S and S
A hundred and forty-fifth street, down on Lennox
Star child made all the hoes squeal
For a dollar crack heads armor-alled your wheels
Whippin' home in the sunshine, fun time
But now you can't find
Clubs like this that kept the music in the street
And pop rap couldn't get a dime to eat
Yo, they're makin' mills but what about the hood?
A parking lot where the Latin quarter stood
A landmark marked in the cranium
But now I bring it back in front of packed stadiums
Picture painted with the goals and the good
The portrait of an artist as a hood
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
Yo Pete man, yo where the hoods at Pete?
Yo the hoods is in Brooklyn, Queens, Bronx
Money-makin' strong island
Yo can't forget Newark New Jersey
Philly, D.C
From Detroit to mobile Alabama
Memphis Tennesse Cleveland
Yo, money-makin' Miami, Chicago
East St. Louis got crazy hoods
Oakland Compton watts wearin' the hoods
Yo true indeed, Louisville
Boostin' Houston got crazy hoods
New Orleans, Seattle
North Carolina cannot forget about Atlanta
Shock master [Incomprehensible] got crazy hoods
Listenin' to his program
And the hoods are holdin' their joint and they're out
True indeed, see-ya

Översättning

Idag är jag beredd att ta ut specifika avgifter
Mot vissa medlemmar som arbetar i en bransch
Det når in i varje hushåll i landet
3: e bas
3: e bas
3: e bas
3: e bas
Huvarna är uppe så färdigheterna är uppe
Det är en stick-up, så varför störde du?
Så sådant bystmaterial cerebralt
Jag äter spannmål med skedar som sippar cepacol
Pappa-O halkade mig lite för att andan stank
Vitt guld, men inga konton i schweiziska banker
Tänktekniker rullade en gång på stadens gator
Jag träffade dina mammor mellan lakan
Universum är kontra huvar prospekt
True flam, flammin 'or on wax discus
Så de avvisar detta som vulgaritet
Och skrattade en gång och pekade på universitetet
Några fördelar utan färdigheter och tryck en penna
Jag skickar surrealistiska scener där du aldrig varit
Såg ut, gav dig tre strejker, du slog ut
Pop skit med den tredje, slå ut dina fronter
Blåste ut dina trubbiga ut dina vingar fast i din röv
Förgasade dig och slog dig med min personal
Jag såg dina skinn gillar att gå till motellen
Men din röv vet inte till hotellen
För att en läpp är blixtlås målar jag bilder
Ett porträtt, ett jag långt ifrån [Oförståeligt]
Min diskussion om intryck är inte okunnighet
Så märk inte huven vid utseendet
Du trodde aldrig att en gangsta kunde prata vettigt
Men den här artefekten vred, dina bönor spenderas
Tog ut dina påsar i fickan och stod bara ut
Fokus, porträttet av konstnären som en huva upp
3: e bas
3: e bas
3: e bas
3: e bas
Portrait planerade det tillbaka i dagarna
Young strays, publicerad vid L.Q. på fredagar
Vänta på att tärningarna ger igång
Hawkin '50 Cent, sätter sig i sängen
För en fiskbens hör melodin av ljud två
Mjölken chillade när jag kyldes i bakrummet
Lyssna på snaps, snitt av scoob och skrot
Union Square, för att riva upp KRS-spåren
Slits upp av Kent, Clark mörk
När bröderna försöker gnista
Vi knackade stövlar och stövlarna knackades
Klockan tre och det var på taket
Hip-Hop star ski, mästare av ceremoni
Ka-ka-utslagen, var hooking 'egendom
Fem på morgonen var det S och S
Hundra fyrtiofemte gata, nere på Lennox
Stjärnbarn fick alla hö att skrika
För en dollar spricka huvuden pansar-alled dina hjul
Whippin 'hem i solskenet, rolig tid
Men nu kan du inte hitta
Klubbar som detta som höll musiken på gatan
Och pop rap kunde inte få en krona att äta
Yo, de gör kvarnar men hur är det med huven?
En parkeringsplats där Latinerkvarteret stod
Ett landmärke markerat i kraniet
Men nu tar jag tillbaka den framför packade arenor
Bild målad med målen och det goda
Porträttet av en konstnär som huva
3: e bas
3: e bas
3: e bas
3: e bas
3: e bas
3: e bas
Yo Pete man, yo var huvarna på Pete?
Yo huvarna finns i Brooklyn, Queens, Bronx
Pengar som gör den starka ön
Du kan inte glömma Newark New Jersey
Philly, D.C
Från Detroit till mobila Alabama
Memphis Tennesse Cleveland
Yo, pengar som gör Miami, Chicago
East St. Louis fick galna huvor
Oakland Compton watt bär på huvarna
Det är verkligen sant, Louisville
Boostin 'Houston har galna huvar
New Orleans, Seattle
North Carolina kan inte glömma Atlanta
Shock master [Incomprehensive] fick galna huvar
Lyssna på hans program
Och huvarna håller fast fogen och de är ute
Sannerligen, se-ya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *