• Homepage
  • >
  • 3
  • >
  • 3rd bass – pop goes the weasel

Artist 3rd bass - Låttitel pop goes the weasel

Text och översättning: 3rd bass - pop goes the weasel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 3rd bass! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 3 i 3rd bass och se vilka fler låtar vi har av 3rd bass i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Let's all sing Pop Goes The Weasle
Pop goes the, pop goes the windin' of the weasel
I see the empty pocket needs a refill
I got a squad with a list of complainers
I should have started RAPE
Rappers Against Phony Entertainers
So we can make it known that we won't get swayed
It's ninety-one son, so somethin's gotta change
Gettin' paid to peddle sneakers and soda pop (pop pop pop)
Pop goes the weasel as drawers drop (drop drop drop)
Why not take your top ten pop hit
Fix the music and make senseless rhymes fit
I guess it's the fact that you can't be artistic
Intricate raps, becomin' so simplistic
I gotta strong mind it doesn't have to be spoon-fed
And I can read what doesn't have to be read
So some stay illiterate and feeble, legally licked
You go the ways of the weasel (the weasel)
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Hip-hop, got turned into hit pop
The second a record was number one on the pop charts
For those that get on heart that gotta in the ghetto
Let no one forget about the hard part
Now in ninety-one we got a new brand, a new band
Lookin' like the same old Klan
Same old thieves that skeez so we gotta make sure
That real rap has got to endure
Why score all my points in one period
Appearin' in complex structure like a pyramid
The paper for the media presence
Ya learn lesson from the face of false legend
Stop vexin' on the skills, ya ain't originate
The thin ice you skate upon will break and set ya straight
Ate up on the plate, now who's diesel
Not the weasel, not the weasel, pop goes the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Ya stole somebody's record then ya looped it, ya looped it
Ya boosted the record then ya looped it, ya looped it
Aiyyo, I came from Cali, and they hooped it, they hooped it
But now you're getting sued kinda stupid
Boosted tracks get slaps, ya got no haps
To reach all four corners of the map
For kids in Kansas to those who speak Spanish
Doin' crazy damage so the wack gets banished
Can't manage the truth until you buy a way
Ya ain't quick so ya switch off the exit from my highway
To rest but a crook, had to take a second look
Ever heard of a chef who can't cook?
But the Minister Prime can lay laws
Hey yo, Pete Nice, rip the mic and go for yours
Goes for mine, I goes for mine
Find the Prime won't eat the green eggs and swine
On line like the Serch, in the hoody with the woody
Get a disc or tape, at Sam Goody
Why'd ya run through the doors some left open?
Ropin' off the scenes of the crime smokin'
I got pub and I'ma nut like a SCUD see
Blowin' up, like I'm throwin' up a beef patty
Sell-outs run a bout like the measles
No cures, cause pop goes the weasels
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop pop goes the weasel, the weasel
Pop goes the weasel, 'cause the weasel goes pop

Översättning

Låt oss alla sjunga Pop Goes The Weasle
Pop går den, popen går i väsningen
Jag ser att den tomma fickan behöver fyllas på
Jag har en grupp med en lista över klagare
Jag borde ha börjat våldta
Rappare mot falska underhållare
Så vi kan göra det känt att vi inte blir svängda
Det är nitton son, så någonting måste förändras
Gettin 'paid to peddle sneakers and soda pop (pop pop pop)
Pop går i väsen när lådor faller (drop drop drop)
Varför inte ta din topp tio pop hit
Fixa musiken och gör meningslösa rim passar
Jag antar att det är det faktum att du inte kan vara konstnärlig
Intrikata rappar, blir så förenklade
Jag måste starkt tänka på att det inte behöver matas med sked
Och jag kan läsa vad som inte behöver läsas
Så vissa förblir analfabeter och svaga, lagligt slickade
Du går väsens vägar
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Hip-hop, blev förvandlad till hitpop
Den andra en skiva var nummer ett på pop-listorna
För de som får hjärtat som måste i gettot
Låt ingen glömma den svåra delen
Nu på nitton fick vi ett nytt varumärke, ett nytt band
Ser ut som samma gamla Klan
Samma gamla tjuvar som skeez så vi måste se till
Den riktiga rapen måste uthärda
Varför få alla mina poäng under en period
Visas i komplex struktur som en pyramid
Papperet för mediets närvaro
Du lär dig av falsk legend
Sluta skämma bort kunskaperna, du har inte sitt ursprung
Den tunna isen du åker på kommer att bryta och raka dig
Åt upp på tallriken, nu vem är diesel
Inte väsningen, inte väsnen, pop går väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Du stal någons skivor och slingrade den, du slingrade den
Ya ökade skivan, sedan slingrade du den, du slingrade den
Aiyyo, jag kom från Cali, och de böjde det, de böjde det
Men nu blir du stämd ganska dum
Förhöjda spår får slag, du har inga händer
För att nå alla fyra hörn på kartan
För barn i Kansas till de som talar spanska
Gör galna skador så att wack förvisas
Kan inte hantera sanningen förrän du köper ett sätt
Du är inte snabb så du stänger av avfarten från min motorväg
Att vila men en skurk, var tvungen att ta en andra titt
Har du någonsin hört talas om en kock som inte kan laga mat?
Men premiärministern kan lägga lagar
Hej du, Pete Nice, rippa mikrofonen och gå till din
Går för min, jag går för min
Hitta att Prime inte äter gröna ägg och svin
På linje som Serch, i huva med woody
Skaffa en skiva eller band på Sam Goody
Varför sprang du genom dörrarna som var kvar?
Ropin 'off the scenes of the crime smokin'
Jag har pub och jag är nötter som en SCUD-se
Blås upp, som om jag slänger upp en nötköttbiff
Försäljningar kämpar som mässling
Inga botemedel, för pop hoppar av
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop pop går i väsen, i väsningen
Pop går i väsen, för att väsnen blir pop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *