• Homepage
  • >
  • 3
  • >
  • 3rd bass – flippin off the wall like lucy ball

Artist 3rd bass - Låttitel flippin off the wall like lucy ball

Text och översättning: 3rd bass - flippin off the wall like lucy ball. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 3rd bass! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 3 i 3rd bass och se vilka fler låtar vi har av 3rd bass i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[MC Serch singing throughout]
But my balls itch!! *laughter*
Oooooooooh!
Dedicated to my man, Pete Nice, knahmsayin? *laughter*
Oahhhh I got.. HA HAHAHAH! *uncontrollable laughter*
Oahhhhhhh, when I was a little baby
Little baby boy, hooooh!
A little itty bitty baby boy
I was blessed with soul.. *more laughter as the beat stops*
This is def, hoooooh!
Mmmmmmmm..
This goes, this goes back
This takes me back to 1940's, when I was a little baby
new ? sittin on Kevin Renald's lap
And he said to me, "SON you've got so much soul..
You've.. hooooh you've got, soul comin out your ass" *laughter*
Now peep this, see..
You've gotta take this back down South
Oh I'm buggin, I'm flippin
Hahahahaha, huh, flippin right?
Now see you, got to understand where this is comin from
Little white boy, down South
No motherfuckin white people around
And they said to me, they said, "White boy!" *laughter*
"You've got a whole, mess of soul"
They said, "White boy!
You gonna grow up, to have so much soul
A little little itty bitty baby boy!"
Ha hah.. oh shit!
"Hohhhhhh, you've got soul
Way down in your little itty bitty baby toes
You got soul..
You've got so much soul it's comin out your asshole!
Whohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhle mess of soul"
They said, "Kevin! When you grow up
gonna work with a lot of white people think they're black!"
*laughter*
They said, "Oahhhhhh, Kevin boy!
When you grow up, you gonna go to the big city
Meet a, man named Peter
Gonna look like a white boy but he's a def MC
He got soul.. comin out his asshole!"

Översättning

[MC Serch sjunger hela tiden]
Men mina bollar kliar !! *skratt*
Oooooooooh!
Tillägnad min man, Pete Nice, knahmsayin? *skratt*
Oahhhh jag fick .. HA HAHAHAH! * okontrollerbart skratt *
Oahhhhhhh, när jag var liten bebis
Liten pojke, hooooh!
En liten snygg liten pojke
Jag blev välsignad med själ .. * mer skratt när takten slutar *
Det här är def, hoooooh!
Mmmmmmmm ..
Det här går, det här går tillbaka
Detta tar mig tillbaka till 1940-talet, när jag var liten bebis
ny? sitta på Kevin Renalds knä
Och han sa till mig, "SON du har så mycket själ ..
Du har .. hooooh du har, själ kommer ut din röv "* skratt *
Titta nu här, se ..
Du måste ta det här igen söderut
Åh jag är buggin, jag är flippin
Hahahahaha, va, flippin, eller hur?
Nu ses, måste förstå var det här kommer ifrån
Liten vit pojke, nere i söder
Inga jävla vita människor runt
Och de sa till mig, de sa, "Vit pojke!" *skratt*
"Du har en hel, röra av själen"
De sa, "Vit pojke!
Du kommer att växa upp och ha så mycket själ
En liten liten snygg liten pojke! "
Ha hah .. åh skit!
"Hohhhhhh, du har själ
Långt ner i dina lilla snygga babytår
Du har själ ..
Du har så mycket själ att det kommer ut i din idiot!
Whohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...
De sa, "Kevin! När du växer upp
kommer att arbeta med många vita människor tror att de är svarta! "
*skratt*
De sa, "Oahhhhhh, Kevin pojke!
När du blir stor ska du åka till storstaden
Träffa en man som heter Peter
Kommer att se ut som en vit pojke men han är en def MC
Han fick själ .. kommer ut i hans rövhål! "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *