• Homepage
  • >
  • +
  • >
  • 1789, les Amants de la Bastille (Musical) – Pour la peine

Artist 1789, les Amants de la Bastille (Musical) - Låttitel Pour la peine

Text och översättning: 1789, les Amants de la Bastille (Musical) - Pour la peine. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 1789, les Amants de la Bastille (Musical)! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 1899/12/31 0:00 i 1789, les Amants de la Bastille (Musical) och se vilka fler låtar vi har av 1789, les Amants de la Bastille (Musical) i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Quand la peur s'immice,
dans nos illusions,
on abandonne,
abandonne,
le ciel pardonne, quand l'esprit s'enlise,
dans la déraison,
les cannons tonnent,
cannons tonnent,
les cris résonnent, pour la peine,
je t'emmène, on veut des rêves,
qui nous soulèvent,
on veut des fleurs,
a nos douleurs,
on veut du sens,
de l'innocence,
au nom de nos libres penseurs,
au nom des larmes,
qui nous désarment,
on doit pouvoir,
changer l'histoire, pour la peine, au nom de nos pères qui nous ont appris,
le prix d'un homme,
prix d'un homme,
ce que nous sommes, au nom de nos frères tombés dans l'oubli,
des droits de l'homme,
droits de l'homme,
droit des hommes, on veut des rêves,
qui nous soulèvent,
on veut des fleurs,
a nos douleurs,
on veut du sens,
de l'innocence,
au nom de nos libres penseurs,
au nom des larmes,
qui nous désarment,
on doit pouvoir,
changer l'histoire, pour la peine (x 2) je veux sourire à tes erreurs,
embrasser tes blessures,
nous apprendrons par coeur,
la démesure, car nos peines sont les mêmes, on veut des rêves,
qui nous soulèvent,
on veut des fleurs,
a nos douleurs,
on veut du sens,
de l'innocence,
au nom de nos libres penseurs,
au nom des larmes,
qui nous désarment,
on doit pouvoir,
changer l'histoire, pour la peine (x 2) 

Översättning

När rädslan tränger sig in
i våra illusioner
överger vi
överger
himmelen förlåter när tankarna fastnar
i oresonlighet
dundrar kanonerna
dundrar kanonerna
ropen ekar på grund av smärtan
tar jag dig vi vill ha drömmar
som lyfter oss uppåt
vi vill ha blommor
i våra sorger
vi vill ha en känsla
av oskuld
i de fria tänkarnas namn
i tårarnas namn
som avväpnar oss
vi måste kunna
ändra historien på grund av smärtan i namnet av våra fäder som lärde oss
priset på en man
priset på en man
män som vi är i namnet av våra bröder som fallit i glömska
människans rättigheter
människans rättigheter
människors rättigheter vi vill ha drömmar
som lyfter oss uppåt
vi vill ha blommor
i våra sorger
vi vill ha en känsla
av oskuld
i de fria tänkarnas namn
i tårarnas namn
som avväpnar oss
vi måste kunna
ändra historien på grund av smärtan (x 2) jag vill le åt dina misstag
omfamna dina sår
vi lär oss denna överdrivenhet .
eftersom våra smärtor är de samma vi vill ha drömmar
som lyfter oss uppåt
vi vill ha blommor
i våra sorger
vi vill ha en känsla
av oskuld
i de fria tänkarnas namn
i tårarnas namn
som avväpnar oss
vi måste kunna
ändra historien på grund av smärtan (x 2) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *